By   May 29, 2014

Ongeveer procent van de jongeren tussen de en jaar kampt met. Ernstig overgewicht komt onder de jongeren in de laagste inkomens . Bekijk meer cijfers over overgewicht bij jongeren. Onder de 4-jarigen en 12-jarigen is er sprake van een stijging van het percentage kinderen met . Percentage volwassenen met overgewicht en obesitas, 2015.

Er is nauwelijks verschil naar mate van overgewicht per leeftijdgroep onder jongeren. Ernstig overgewicht komt onder jongeren in de laagste inkomensklasse drie keer zo vaak voor als onder leeftijdsgenoten in de hoogste . Het matig overgewicht onder volwassenen nam ook toe, van naar. Ondergewicht komt onder kinderen, jongeren en jongvolwassenen met . Onder universitair opgeleiden is dat procent. Ook onder kinderen en jongeren kwam obesitas in de loop van de jaren steeds meer voor. De gemeenten werkten als eerste met een integrale aanpak (JOGG-aanpak) voor de preventie van overgewicht en obesitas onder jongeren en . Als kinderen meer water drinken in plaats van zoete drankjes zou dat enorm bijdragen aan gezond gewicht onder jongeren.

In postcodegebied 20is er een daling van overgewicht onder jongeren te zien van in.