By   February 21, 2013

Toen had 1procent van deze jeugdigen te maken met overgewicht. Er zijn echter verschillen binnen de groep 4-jarigen. Ernstig overgewicht komt onder de jongeren in de laagste inkomens .

Overgewicht→Cijfers Context→Huidige situatie. Percentage volwassenen met overgewicht en obesitas, 2015. Het aandeel mensen met ondergewicht is altijd klein . Ernstig overgewicht komt onder jongeren in de laagste inkomensklasse drie keer zo vaak voor als onder leeftijdsgenoten in de hoogste .

Er is nauwelijks verschil naar mate van overgewicht per leeftijdgroep onder jongeren. Als kinderen meer water drinken in plaats van zoete drankjes zou dat enorm bijdragen aan gezond gewicht onder jongeren. De gemeenten werkten als eerste met een integrale aanpak (JOGG-aanpak) voor de preventie van overgewicht en obesitas onder jongeren en . Deze richtlijn is geschreven voor jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en. Wel lijkt onder jongens tot jaar geen verdere toename van overgewicht plaats te .