By   June 21, 2012

Samen met ander een aantal andere organisaties heeft de Obesitasvereniging een animatiefilmpje gemaakt bestemd voor kinderen met overgewicht. Ongeveer procent van de jongeren tussen de en jaar kampt met overgewicht. Jongeren in huishoudens met een lager inkomen . Volgens het HBSC-onderzoek is bij 1procent van de middelbare scholieren sprake van overgewicht. Bekijk meer cijfers over overgewicht bij jongeren.

Percentage volwassenen met overgewicht en obesitas, 2015. De obesitaspoli bij De Kinderkliniek is er voor kinderen en jongeren met overgewicht.

Samen met de kinderen werken we aan een gezond gewicht. Ongeveer procent van de jongeren (tot jaar) kampt met overgewicht. Jongeren in huishoudens met een lager inkomen hebben vaker . Dit kerncijfer betreft het percentage personen van tot jaar met overgewicht (matig en ernstig overgewicht).

Lees hier de gevolgen van overgewicht en tips. De obesitasbehandeling in Heideheuvel is voor kinderen en jongeren tussen de en jaar. Je komt hiervoor in aanmerking als je ernstig overgewicht hebt en . Het doel van deze samenwerking is het terug dringen van obesitas.

Amsterdam heeft overgewicht of obesitas.

Als kinderen meer water drinken in plaats van zoete drankjes zou dat enorm bijdragen aan gezond gewicht onder jongeren. De daling van overgewicht en obesitas bij kinderen in Amsterdam zet door. Overgewicht en obesitas dalen gestaag en gezond gedrag wordt . De gemeenten werkten als eerste met een integrale aanpak (JOGG-aanpak) voor de preventie van overgewicht en obesitas onder jongeren en . Jongeren met obesitas krijgen vaker darmkanker. De Rijksoverheid wil overgewicht en obesitas terugdringen.

Organisaties, scholen en gemeenten krijgen hiervoor geld van de overheid. Eén op de zeven jongeren is te zwaar, in bepaalde wijken zelfs één op de drie. Staatssecretaris Martin van Rijn wil dat alle betrokken partijen . Overgewicht en obesitas leiden tot vele gezondheidsproblemen: psychosociale.

Het versterken van de positie en het zelfmanagement van jongeren met obesitas (BMI30) en hun ouders. En het bevorderen van de kwaliteit van zorg en . Is je BMI hoger dan 4 dan spreek je van morbide obesitas. Gemiddeld is het percentage overgewicht onder jongeren in de afgelopen jaar met.

Steeds meer kinderen en jongeren in Nederland zijn te zwaar. Sommigen zijn gewoon een beetje flinker dan anderen, maar .