By   July 31, 2014

TIN helpt het NL theatererfgoed leven zichtbaar en vindbaar te houden: theaterscripts, videoregistraties, scènefoto’s, bladmuziek, kostuums, . Theater Instituut Nederland (TIN) was tot en met 20een centrum voor informatie over het verleden en heden van theater in Nederland. De collectie van Theater Instituut Nederland wordt ondergebracht bij de Universiteit van Amsterdam.

Hierdoor blijft een verzameling met grote . Het Theater Instituut Nederland (TIN) was het nationale instituut voor theater en dans, dat zich inspande voor de (inter-)nationale promotie van de . Adlib Internet Server is een complete applicatie waarmee de collecties van archieven, musea en bibliotheken via internet toegangelijk worden gemaakt. Theater Instituut Nederland (TIN) was tussen 19en 20het sectorinstituut en theatergeheugen van Nederland met een collectie van meer .

Uitvoerende Kunsten bij Bijzondere Collecties UvA (Collectie Theater Instituut Nederland). De catalogus van de Collectie Uitvoerende kunsten biedt online .