By   January 23, 2013

LDL staat voor Low-Density Lipoprotein, het is een microscopisch belletje bestaande uit een buitenste wand van lipoproteïne en cholesterol in het midden. Overeenkomstig de ‘risicogroep’ waar u onder valt, vindt u de LDL. LDL cholesterol is een ‘slecht cholesterol’.

Wat is de juiste HDL cholesterol waarde? LDL transporteert cholesterol van de lever naar het lichaam, HDL brengt het overtollige. Van nature schommelt het cholesterolgehalte.

Een hoge waarde kan een uitschieter zijn.

Er zijn meerdere metingen nodig om een betrouwbaar beeld te krijgen . Low-density lipoprotein, of LDL, bevat de slechte cholesterol. Hoe hoger je LDL waarde, hoe meer risico je loopt op een hartaanval, vooral als . Met het stijgen van de leeftijd wordt een iets hogere gemiddelde waarde gevonden. VLDL (Very Low Density Lipoprotein) en de triglyceride waarde.

HDL en relatief veel LDL cholesterol in het bloed zit.