By   April 6, 2011

Centrum voor de kennis en de bestudering van Nederlan inclusief Nederlands-Indië, in de Tweede Wereldoorlog. Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) is een kenniscentrum en informatiecentrum .

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. NIO Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Het NIOD is de nationale archiefbeherende instelling op het gebied van de Tweede Wereldoorlog . Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld.

Op januari 19veranderde de naam in het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) en werd het onderdeel van de Koninklijke Nederlandse . Het NIOD beheert archieven van de Duitse bezetting van Nederland en de Japanse bezetting van . Paragraaf: Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Immler werkt aan een onderzoek aan het NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie) en de Universiteit voor Humanistiek naar Joodse en .