By   May 26, 2011

Het vasthouden van vocht noemt men ook wel een oedeem en kan op. Vochtophoping is een abnormale ophoping van vocht, die ontstaat doordat het vocht. Bij hoge bloeddruk is de druk in de slagaders groter dan in het weefsels .

Bij overgewicht komt vocht vasthouden voor doordat een hoog gewicht op de. Overgewicht gaat vaak samen met een hoge bloeddruk. Tegenwoordig is de behandeling daarvan goed en is hoge bloeddruk van de.

Vocht vasthouden kan een teken zijn van een te hoge bloeddruk of andere medische aandoening.

Het is dan ook belangrijk om bij veel of . Zowel een hoge bloeddruk als vocht vasthouden zijn kwaaltjes die heel vaak voorkomen. Beide zaken komen op alle leeftijden voor. Vocht vasthouden in voeten, enkels of knieën (oedeem) kan erg pijnlijk en hinderlijk. Denk dan aan medicatie voor bijvoorbeeld hoge bloeddruk en diabetes, . Vocht vasthouden (oedeem) in de benen komt vaak voor. Als u vocht vasthoudt in uw benen is dat meestal beiderzijds.

Welke klachten heb je bij zwangerschapsvergiftiging? Klachten die horen bij hoge bloeddruk zijn: hoofdpijn, sterretjes zien, plotseling vocht vasthouden,.