By   May 15, 2012

In dierenparken kunnen ze zelfs wel jaar oud worden. Bruine beren worden in het algemeen zeer groot. Bruine beren zijn solitair, maar territoria kunnen overlappen.

De Europese bruine beer wordt in het wild ongeveer jaar oud. Bruine beren kunnen jaar worden, in gevangenschap nog ouder. Deze kan wel 2kilo worden en als hij op zijn achterpoten staat is hij wel meter hoog. Beren zijn schuwe dieren maar wijfjes met jongen kunnen .

Beren leven meestal alleen en ze zijn onvoorspelbaar van aarwaardoor ze gevaarlijk kunnen zijn voor mensen. Hoe komt het dat de klauwen van een beer slijten? Biotoop, Bruine beren leven in bergachtige streken en dichte wouden. In gebieden waar ze belaagd of verstoord worden, gaan ze uitsluitend ‘s nachts op pad. Ergens in januari, midden in de winter, worden er één tot vier jongen geboren,.

Een groot percentage van alle jonge beren sterft voor ze een half jaar oud zijn. Hevige gevechten, die in ernstige verwondingen kunnen resulteren, komen . Ze worden gemiddeld jaar oud in het wild; in gevangenschap zijn leeftijden. Deze kan tien keer zo zwaar worden als de Europese beer.

Er zijn verschillende ondersoorten die in vachtkleur en vooral in grootte sterk kunnen verschillen. De Amerikaanse bruine beren eten zich tijdens de trek van de zalm vol met deze voedzame vissen.