By   December 21, 2015

Heilige Geometrie is zo oud als mensenheugenis, toch is het niet onwaarschijnlijk dat u er nog nooit van gehoord heeft. Dit komt niet omdat u het vak wiskunde . De heilige geometrie (in het Engels: Sacred Geometry) is een geometrische symbooltaal, die met beelden werkt, in plaats van woorden, en die daardoor veel . De geometrische vormen waaruit de hele schepping is opgetrokken (platonische lichamen): Heilige geometrie: Icosaëder, dodecaëder, octaëder, kubus en . Heilige Geometrie kun je beschouwen als de Taal van ons onderbewustzijn. Doordat onder andere ons DNA, celstructuur en ons lichaamsvocht volgens . De geometrische vormen of platonische lichamen waaruit de hele schepping is opgetrokken: 2-5geometrischevormen.

De Heilige Geometrie wordt ook wel eens de ‘Taal van de Ziel’ genoemd. In de vormen zijn codes gecreëerd om ons in contact te brengen met . De heilige geometrie vormt de blauwdruk van alles in het universum, van het DNA in onze cellen tot de sterren aan de hemel.

Over dit onderwerp valt erg veel te vertellen. Onze voorvaderen waren al bekend met de Heilige Geometrie. Heilige geometrie is de goddelijke structuur in alles. Het energiepatroon van universele wetmatigheden en samenhangen. De heilige geometrie is een geometrische symbooltaal die werkt met beelden, vormen en patronen in plaats van woorden.

Janosh laat zien dat wonderen bestaan, als je maar gelooft in je eigen kracht. Hij is zelf namelijk het toonbeeld van het leven van je eigen . De Heilige geometrie is een soort van paraplu waaronder onder andere de Gulden Snede valt, die ik hier ga uitleggen. Het boek is verweven met de laatste inzichten in de heilige geometrie van gelui licht en muziek, de nieuwste wetenswaardigheden over de graancirkels, . Heilige geometrie gaat over de harmonie en orde van de materie, het fysieke.

Geometrie is gebaseerd op de beweging van de hemellichamen. Ontdek de eenvoudige, heldere taal van de Heilige Geometrie, de geometrie. Wilde jij ook altijd meer weten over de heilige geometrie, maar wilde je niet de . De heilige geometrie laat ons zien dat de fysieke aspecten van onze werkelijkheid onlosmakelijk verbonden zijn met de spirituele essentie van ons bestaan.

De gulden snede is een belangrijke verhouding die terug te vinden is in de geometrie of beter gezegd heilige geometrie.