By   November 22, 2012

Zoals reeds eerder gezeg is het HDL cholesterol het goede cholesterol. Des te hoger de cholesterol waarden van het HDL cholesterol, des te beter. De cholesterolratio is het totale cholesterolgehalte gedeeld door het HDL-gehalte (Hoge Dichtheid Lipoproteïne = goede cholesterol).

Vetten kunnen niet los in het bloed stromen. LDL en HDL-cholesterol, samen met een vijfde van je triglyceriden niveau, vormen je totale cholesterol niveau die door een bloedtest bepaald . LDL transporteert cholesterol van de lever naar het lichaam, HDL brengt het overtollige.

Met het stijgen van de leeftijd wordt een iets hogere gemiddelde waarde gevonden van. Van nature schommelt het cholesterolgehalte. Een hoge waarde kan een uitschieter zijn. Er zijn meerdere metingen nodig om een betrouwbaar beeld te krijgen . HDL-cholesterol (= ‘goed cholesterol’): 9-mmol per liter bloed – verhouding. De belangrijkste bloedvet-waarden zijn totaal-cholesterol en LDL-cholesterol.

De streefwaarde voor LDL-cholesterol is echter kleiner dan 0 . VLDL (Very Low Density Lipoprotein) en de triglyceride waarde.