By   June 15, 2015

Zoals reeds eerder gezeg is het HDL cholesterol het goede cholesterol. Des te hoger de cholesterol waarden van het HDL cholesterol, des te beter. Een hoge cholesterolwaarde kan een uitschieter zijn en hoeft dus niet altijd iets te.

Een hoog HDL-gehalte geeft een lage cholesterolratio. HDL transporteert het teveel aan cholesterol in LDL naar de lever. LDL en HDL-cholesterol, samen met een vijfde van je triglyceriden niveau, vormen je totale cholesterol niveau die door een bloedtest bepaald . Allereerst moet je weten wat HDL cholesterol en LDL cholesterol zijn, voordat jij je eigen waarden kunt meten.

Iemand met een relatief hoge totale cholesterolwaarden kan zelfs prima gezond zijn door een hogere HDL waarden in het bloed. LDL transporteert cholesterol van de lever naar het lichaam, HDL brengt het overtollige. HDL staat voor high density lipoproteïne, een stof die het transport van vet door het bloed mogelijk maakt.

Vetten kunnen niet los in het bloed stromen. De lipoproteïnen HDL en LDL zorgen voor het transport van cholesterol in het bloed. De hieronder genoemde referentiewaarden zijn slechts een indicatie!

In onderstaande tabel vind je de ideale cholesterolwaarden waar je best naar streeft:. Maar een verhoogd cholesterolgehalte kan leiden tot slagaderverkalking. Heeft u een cholesterolwaarde van onder de dan is uw cholesterol goed.

De verhouding tussen LDL- en HDL-cholesterol kun je verbeteren door matig te zijn. HDL-cholesterol (= ‘goed cholesterol’): 9-mmol per liter bloed – verhouding. De belangrijkste bloedvet-waarden zijn totaal-cholesterol en LDL-cholesterol.

De verwerking van cholesterol in het lichaam hangt namelijk af van de individuele. Het goede cholesterol, HDL-cholesterol, kan het overtollige. VLDL (Very Low Density Lipoprotein) en de triglyceride waarde.

HDL en relatief veel LDL cholesterol in het bloed zit. De ratio is de verhouding tussen uw ‘goede’ HDL-cholesterol en uw. Spring naar HDL cholesterol waarden – In onderstaande tabel kan men de cholesterol waarden aflezen die in Nederland gehanteerd worden voor het . Bij een check-up geeft de arts je je totale cholesterol waarde, je waarde HDL en je waarde LDL.

Je totale cholesterol zal hoger zijn dan de som . LDL-cholesterol de belangrijkste risicofactor voor hart- en vaatziekten? Non-HDL-cholesterol blijkt de beste voorspeller te zijn, gevolgd door.