By   August 19, 2011

De studieroute Gezondheid Technologie (GT) komt overeen met de opleiding tot hbo-verpleegkundige en focust voor op technologie en innovatie. De vierjarige afstudeerrichting Gezondheidszorg Technologie van de opleiding Mens en Techniek leidt je op tot een ingenieur die werkt op het . De opleiding is een mix van gezondheidszorg, . De opleiding Mens en Techniek is gericht op gezondheidszorgtechnologie. Je leert hoe je mensen met een aandoening of beperking helpt zelfstandig te leven . Verpleegkundige maatschappelijke gezondheidszorg, MBO Niveau 4. Gezondheidszorg technologie, HBO Bachelor. De studie gezondheidszorg technologie biedt je een combinatie van techniek, gezondheidszorg, informatie- en communicatietechniek (ICT) en organisatie en . Door de technologische ontwikkelingen verandert er veel in de gezondheidszorg.

Hoe lang duurt het nog voordat een kunstbeen niet . Deze minor richt zich met name op de noodzaak om technologie innovatief, in co-creatie te ontwikkelen en te implementeren in de gezondheidszorg. Op het snijvlak van techniek en zorg vind je de HBO-opleiding Mens en Techniek – differentiatie Gezondheidszorgtechnologie.