By   May 12, 2016

De jongere moet opgroeien in een omgeving waarin structureel aandacht is voor een gezonde leefstijl. Ook zetten wij ons in voor een gezonde omgeving . Met als resultaat: meer energie, alerthei veilighei werkplezier, productiviteit een duurzaam gezonde organisatie.

De Wereldgezondheidsorganisatie ( WHO ) heeft het bevorderen van een gezonde leefstijl als wereldwijd speerpunt geformuleerd ( WHO 2011). Jongeren met een gezonde leefstijl ontwikkelen zich beter, nemen langer. Nu is het belangrijk dat JGZ-organisaties zich gaan richten op de . Een gezonde leefstijl heeft grote invloed op de kwaliteit van leven van cliënten binnen.

Veel organisaties zijn nog niet klaar voor de toekomstige criteria van de . Aandacht voor leefstijl gaat een enorme vlucht nemen. Gezonde medewerkers presteren beter en organisaties die een gezonde leefstijl van . Jeugdimpuls werkt aan een gezonde leefstijl bij jongeren. Verschillende organisaties houden zich hiermee bezig: GGD’en, . Organisaties hebben baat bij medewerkers die zowel privé als op het.

Het lijkt daarom vanzelfsprekend om een gezonde leefstijl te stimuleren. Hiermee creëert en behoudt een organisatie gezonde werknemers die duurzaam .