By   June 8, 2012

Wat zijn de gevolgen van overgewicht bij kinderen? Steeds meer kinderen krijgen te maken met overgewicht en de gevolgen hievan. In ons land komt overgewicht steeds meer voor onder kinderen.

Kinderen die op jonge leeftijd al met overgewicht kampen, hebben . Overgewicht wil zeggen dat uw kind te zwaar is en te veel lichaamsvet heeft. Wat zijn de gevolgen van overgewicht bij een kind? Zowel lichamelijk als psychosociaal zijn er mogelijk gevolgen bij overgewicht bij kinderen.

Overgewicht bij kinderen heeft grote gevolgen op de gezondheid van het kind op korte en lange termijn. Lees meer over wat de gevolgen zijn . Stichting Gezondheid Nederland Overgewicht bij kinderen Kinderobesitas. Als kinderen overgewicht hebben, zijn de gevolgen vaak dat ze slecht in hun vel . Overgewicht bij kinderen is een groot probleem met verstrekkende gevolgen. In het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal werken ze met de . Een tijdige en gerichte aanpak van overgewicht bij kinderen is vereist om ernstige gevolgen, zoals overgewicht in de volwassenhei te voorkomen.

En het is nu al zo dat op de kinderen overgewicht heeft. En hier moet iets aan gedaan worden, want de gevolgen zijn zowel psychisch als lichamelijk groot.