By   January 13, 2012

Meestal gaat het om ‘gemengde types’, dus van twee of – soms – van alle drie de dosha’s. Raak dus niet van de wijs wanneer blijkt dat bij u zowel Vata-, Pitta- . Slechts weinig mensen zijn ‘zuivere constitutietypes’, dus uitgesproken Vata-, Pitta- of Kapha-types.

De constitutie van ieder mens is volgens de Ayurveda opgebouwd uit een samenstelling van dosha’s : Vata, Pitta en Kapha. De Ayurveda test is daar om een indruk te krijgen van u (geboorte) constitutie. Hoe verhouden de drie dosha’s zich tot elkaar en welke dosha overheerst bij u. De geboorteconstitutie is net als je genetische blauwprint onveranderlijk.

Vindt u de hoogste uitslag bij Vata dan ben je een Vata type. Je dominantie Dosha type ontdekken en leren begrijpen kan daarom veel inzichten bieden in de levensstijl die voor jou geschikt is zodat je het . Empower Yourself: Take the Dosha quiz — averting the danger yet to come — true personalized medicine. Determine Your Ayurvedic Constitution By Taking The Prakriti Quiz. The three doshas are known as: Vata, Pitta and Kapha.

Discover your dosha or unique mind body type. Chopra Center online marketplace is the official online store for Deepak Chopra and the Chopra Center.