By   January 20, 2011

COPD is de verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. De ziekte komt vooral veel voor bij ouderen. COPD komt voornamelijk voor bij mensen van jaar en ouder.

De prevalentie neemt toe met de leeftijd. COPD bij ouderen succesvol medicamenteus behandelen: tips. COPD ontstaat meestal pas op oudere leeftijd. Nagaan of een screening op COPD bij thuiswonende kwetsbare ouderen met klachten van kortademigheid of verminderd inspanningsvermogen zinvol zou .

De NHG-Standaard COPD geeft richtlijnen voor de diagnostiek, behandeling. Het verdient aanbeveling bij ouderen met de diagnose ‘licht COPD’ op basis . De Wereld Gezondheids organisatie (WHO) voorspelt dat COPD in 20de derde doodsoorzaak is. COPD komt meestal pas voor op oudere leeftij maar soms . COPD komt bij ouderen zeer frequent voor. De prevalentie van COPD-patiënten in de algemene bevolking wordt geschat op procent bij . Zo kwam bij de workshop over COPD en ouderen aan de orde hoe het .