By   June 29, 2015

Meer weten over Prikkelbare darm syndroom (PDS)? Spastische darm; Spastisch colon; Irritable bowel syndrome (IBS) . Gerelateerde ziekten kortedarmsyndroom.

Prikkelbare darm syndroom (vaak wordt ook het Engelse woord irritable bowel syndrome (IBS) gebruikt) wordt soms ook spastisch colon of ‘spastische darm’ . Irritable bowel syndroom wordt gekarakteriseerd door abdominaal onbehagen of pijn, die begeleid wordt door ten minste twee van de volgende . Lees hier de begrijpelijke uitleg over het prikkelbare darm syndroom, zoals: de symptomen, oorzaak en behandeling. De Engelse benaming, die in België en Nederland ook nog vaak gebruikt wordt, is Irritable Bowel Syndrome of IBS, niet te verwarren met IB Inflammatory . De ziekte van Crohn kan soms leiden tot het Short bowel syndroom. Bij short bowel is er sprake van darmfalen of darminsufficiëntie door een te klein. Bij het short bowel syndroom functioneert nog maar een klein deel van de dunne darm. Terwijl de dunne darm normaal meter lang is, werkt hij er maar meter . Mensen met het short bowel syndroom krijgen begeleiding van een diëtiste.

De huisarts controleert regelmatig met bloedonderzoek of iemand genoeg . Deze standaard vervangt de NHG-Standaard Prikkelbare darm syndroom. De NICE-richtlijn Diagnosis and management of irritable bowel syndrome in .