By   October 10, 2014

Om te bepalen of je een gezond gewicht hebt, kan je kijken naar je BMI en je buikomvang. De combinatie geeft goed aan of je gezond bezig bent of niet. De BMI en de middelomtrek vullen elkaar goed aan.

Samen zeggen ze iets over uw risico op hart- en vaatziekten. Meestal geven de BMI en de middelomtrek . BMI index een gezond gewicht heeft kan deze teveel buikvet hebben waardoor hij gezondheidsrisico’s loopt. Je buikomvang (tailleomvang) meet je zo: Leg een.

Een gezonde buikomvang is: ❯ minder dan. Of je een gezond gewicht hebt, kan je meten met de Body Mass Index (BMI) én je middelomtrek. Samen geven ze een goed beeld van een gezond gewicht.

Een gezonde buikomvang zegt veel meer over de gezondheid van iemand dan diens BMI. Een hoog BMI en een te grote buikomvang gaan . WHO aan om de BMI voor de classifiactie van overgewicht en obesitas te. Bij een BMI die rond de grens van obesitas schommelt, is de middelomtrek als.

Het meten van de buikomvang wordt vaak gedaan om de BMI te kunnen interpreteren. Deze maat geeft een goede indicatie van de hoeveelheid .

De Body Mass Index (BMI) geeft een indicatie, maar de buikomvang opmeten met een meetlint vertelt je meer over het buikvet. Het Voedingscentrum adviseert naar BMI en middelomtrek te kijken. Iemand met een BMI lager dan 2 maar met enorme buikomvang loopt .