By   September 26, 2013

De sector Voeding Beweging omvat alle beroepen waarin een link met sport of voeding te maken is. Onderstaand het overzicht van de beroepen in deze sector. Als voedingskundige of diëtist behandel je individuele patiënten of cliënten.

Je geeft bovendien voorlichting over voeding en voedingsgedrag, denk maar eens . Denk hierbij aan onderzoek naar de rol van voeding en leefwijze op het ontstaan van. Of naar de effecten van voeding op de werking van het lichaam en de. De studie Voeding en Gezondheid leert je alles over de gezonde mens.

Je leert wat gezond is en wat niet, en welke effecten ongezonde voeding of voedingspatronen hebben op het lichaam. De belangrijke aspecten van het beroep komen aan de orde aan de hand van een aantal thema’s, zoals Voeding en gezondheid. Als voedingskundige ben je geïnteresseerd in voeding, voedingspatronen en de werking van het menselijke lichaam. Je moet zowel schriftelijk als mondeling . Heeft u interesse om te werken op het gebied van voeding, bijvoorbeeld als bakker of als kok?

Hieronder vindt u een overzicht van diverse kansrijke beroepen. Interesses opslaan Door je te registreren, kunnen wij je het beste adviseren over opleidingen, stages en beroepen. Je hoeft alleen je e-mailadres en een .