By   January 23, 2015

Wageningen Environmental Research (Alterra) draagt door deskundig en onafhankelijk onderzoek bij aan het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige en . Wageningen Environmental Research (Alterra) contributes by qualified and independent research to the realisation of a high quality and sustainable green . Wageningen Environmental Research (Alterra) maakt deel uit van Wageningen University Research en levert expertise op het gebied van de groene ruimte . Alle Wageningen Environmental Research (Alterra)-rapporten staan op de site van de bibliotheek van Wageningen University Research. Wageningen Environmental Research (Alterra) genereert kennis. Deze kennis wordt vastgelegd op velerlei wijze: rapporten, wetenschappelijke publicaties, . Wageningen Environmental Research (Alterra) levert expertise op het gebied van de groene ruimte en het duurzaam maatschappelijk gebruik ervan.

Wageningen University Research logo 100years. Neem contact op met Wageningen Environmental Research (Alterra). Het gebouw ligt bij de entree van Wageningen Campus.

Stages en afstudeervakken bij Wageningen Environmental Research (Alterra). Stage ecologische genetica: DNA metabarcoding Voor een tweetal lopende . Alterra is the main Dutch centre of expertise on rural areas, employing over 5staff members. It is part of Wageningen University and Research Centre . Bij Wageningen Environmental Research (Alterra) werken we dagelijks aan het verbeteren van de kwaliteit van leven. Dat is onze missie, dat doen wij al jaren .